Hartige taal

Eerlijk in contact, vanuit je hart

Agenda Trainingen

Over-leven

augustus 25, 2018 - Yvonne Jeucken

Leven, overleven of levensenergie?

Het verschil is te voelen, soms vaag soms duidelijk. Niet onbekommerd jezelf zijn maar een soort rem in je lijf, een knoop of samentrekking ergens. Stroop in je spieren, een onaanwijsbare  weerstand. En toch maar verder gaan.

Gewoon verder gaan 

Rationele gedachten winnen het al jaren van intuïtie, ondanks Einstein’s inzicht. “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” En dus gaan we verder, met iets wat niet werkt, stagneert, kraakt of stroomt als stroop. Waar je je niet bewust van bent, kun je niet veranderen.

Zo ook met oude gedragspatronen

Een opmerking of blik die je triggert, een sneer uit je mond die volgt voor je het weet, of je klapt dicht en zegt niks meer. Je bewust worden van die triggers en je eigen reactie leidt vaak tot een lawine van oordeel over de ander en oordeel over jezelf. Conflict vermijden is ook een optie. In beide gevallen herhaalt deze cirkel zich vaak. Weerstand tegen oude gevoelens die boven komen, weerstand tegen reactieve reacties, maken de stroop nog stroperiger. De machine loopt vast, of gewoon nog langzamer. Life energy down the drain.

De paradox van de oplossing is het niet willen oplossen

Kijken zonder het weg te willen hebben. Het zien als een levenskracht die wil stromen. Oordelen, woede, schaamte, schuld, somberheid: het zijn signalen dat je denkt in goed en fout, wie is schuldig, whodunnit. Een vijandbeeld over de ander is vooral een juk op je eigen schouders. Het houdt je weg bij het leven in jezelf dat geleefd wil worden. Het zijn signalen dat je vervreemd bent van jezelf. Elk oordeel is een tragische uiting van een onvervulde behoefte. Pas als je er naar kijkt, weet je waar het je echt om gaat, wat belangrijk voor je is. Integriteit kan niet bestaan zonder zelfrespect, heldere grenzen en bewustzijn. Vertrouwen begint in jezelf.

Energie bevrijd

Vrijheid ontstaat als we verantwoordelijkheid nemen voor onze behoeften, onze waarden, ons gedrag. Vrijheid ontstaat als we vertrouwen, grenzen en veiligheid vinden in onszelf. Vrijheid ontstaat als we de moed vinden om de  aandacht te richten op angst of pijn en er gewoon hallo tegen te kunnen zeggen. We voelen angst door onze overtuigingen, het is geconditioneerde angst. Voorbij die angst ben je vrij. Vrij om te gaan voor dat wat je echt wilt, vrij om te doen wat je het liefste wilt doen. Vrij om je authentieke zelf mee te nemen in het contact met de ander. Om trouw te zijn aan de enige die je leven lang bij je is. 

 

Geweldloze communicatie geeft inzicht in patronen en drijfveren op een manier dat verandering van binnenuit kan ontstaan. Meer weten?  Zie agendahttp://www.hartigetaal.nl/agenda/

Goed gebekt, geniaal gevonden woorden; geen contact

Soms is geweldloze communicatie totaal overbodig Stel je voor, je ligt in een hangmat onder de palmen, je lief naast je,...
Lees verder

Eerlijkheid is een eenzaam woord

Verlang je naar eerlijkheid of juist niet? Het woord eerlijkheid wordt in onze cultuur vaak gebruikt voor kritiek: je do...
Lees verder

Fight, flight, of freeze: wat maakt dat de salamander ons vaak overneemt?

Plots die stemverheffing, die minachtende blik, dat ene woord: hoe snel kan adrenaline ons denken overnemen! Reageren al...
Lees verder

Moe of moedeloos: omdat je bent verstrikt?

Verwikkeld verward verstrikt Woorden verworden soms tot verknoopte knoop, onoverzichtelijk, ongecoördineerd, onachtzaam,...
Lees verder