Hartige taal

Eerlijkheid in contact, vanuit je hart

Agenda Trainingen

Reageer je soms te snel zonder echt contact met jezelf?

 

Verlang je naar woorden waarmee je anderen én jezelf respecteert?

 

Wil je meer verbinding en minder stress ervaren in je werk en je relaties?

 

Geweldloze communicatie geeft ruimte en balans

Geweldloze Communicatie is een nuchtere en glasheldere schijnwerper op de onderstroom. Een manier van kijken waardoor je  op momenten van verdeeldheid toch ontspanning, werkplezier en efficiënte samenwerking kunt creëren. Door allebei je behoeften op tafel te leggen met een open perspectief, kan gelijkwaardigheid en keuzevrijheid ontstaan. 

Geweldloze Communicatie begint bij verbinding met jezelf, voorbij oordelen en verwachtingen. Empathie en respect voor de ander begint bij empathie en respect voor jezelf. Door inzicht te krijgen in wat je drijft om te zeggen wat je zegt, kun je je respons kiezen. Als je ziet wat de ander drijft om te zeggen wat hij zegt, kun je zijn menselijkheid herkennen en iets ontspannen. Geweldloze Communicatie neemt in het moment ruis weg, vermindert stress en kan je rem om voluit te leven wegnemen. 

 

Yvonne Jeucken

In 2011 ontdekte ik waarom ik me soms geïrriteerd of machteloos voelde, als er tijdens mijn werk als huisarts geen verbinding was. Marshall Rosenberg’s theorie was voor mij de ‘missing link’. Nu kan ik gesprekken ontwarren en eenvoudig verhelderen waar het echt om gaat. Empathie vanuit vrijheid geeft lucht. Voor mezelf en de ander, tijdens werk en privé. In een training kun je ervaren hoe je ruimte creëert in lastige gesprekken, en welk verschil dat maakt. Ik ben aangesloten bij de Vakgroep van trainers Geweldloze Communicatie Nederland en internationaal gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie bij the Centre of Nonviolent Communication (CNVC).  Voor meer informatie zie LinkedIn.

Contact

Geweldloze communicatie in een notendop

 

“Which game do you want to play: Who’s Right or 

Let’s Make Life More Wonderful?”

Marshall Rosenberg, Ph.D

 

 

 

Hartige Taal

EERLIJK IN CONTACT, VANUIT JE HART

Waarom Geweldloze Communicatie?

Geweldloze communicatie is een glasheldere schijnwerper op de psychologische dynamiek van gesprekken: het haalt overbodige ruis weg en legt op tafel wat er echt toe doet. Zolang we denken dat de ander de oorzaak is van onze frustratie zijn we afhankelijk van het gedrag van de ander. Empathie voor elkaars behoeften haalt, zelfs als je elkaars gedrag afkeurt, de angel eruit en de menselijkheid terug. Wanneer we zien wat de interne drijfveer is voor de woorden die we kiezen, kunnen we eigenaarschap nemen voor wat van ons is en bij de ander laten wat van de ander is. In die vrije ruimte kan verbinding ontstaan. Als je feedback kunt geven zonder oordeel, word je eerder gehoord .Wanneer de behoeften van beide partijen helder zijn, met respect voor de vrije ruimte, kan samenwerking ontstaan die energie geeft.

Marshall Rosenberg

"The more we empathize with the other party, the safer we feel."

Wat leer je in een training?

"Geweld in taal" (oordelen, eisen, verantwoordelijkheid afschuiven) en de negatieve effecten ervan herkennen. Je bewust worden van de motieven en behoeften van jezelf en de ander zodat een open dialoog mogelijk wordt. Reactieve gedragspatronen van aanval en verdediging doorbreken. Bij jezelf blijven in contact met de ander. Zeggen wat belangrijk voor jou is zonder angst voor oordeel, boosheid of consequenties. De kern op tafel leggen. Respectvol grenzen aangeven. Bewust handelen vanuit je eigen waarden met respect voor de ruimte van de ander. Empathisch luisteren naar jezelf en de ander. Rust, en helderheid creëren in gesprekken. Effectieve tools om stress te verminderen en gezondheid te bevorderen. De drie processen van het model van Geweldloze Communicatie begrijpen en toepassen.

As we are liberated from our own fear

mei 30, 2024 -Yvonne Jeucken
  “Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us.  We ask ourselves, Who ...
Lees meer

Opleiding Geweldloze Communicatie? Een andere kijk op jezelf en de ander

september 17, 2023 -Yvonne Jeucken
  De spiegel komen we elke dag wel een keer tegen   Letterlijk. Of we echt kijken is een tweede. Kijk je met liefde of met zelfoordeel? Of kijk je niet echt? Mogelijk zie je alleen of je haar goe...
Lees meer

Contact?

Hartige Taal is gevestigd in Groningen. Vragen? Leuk als je contact opneemt. Ik streef er naar om mails binnen 48 uur te beantwoorden.
info@hartigetaal.nl