Hartige taal

Eerlijk contact vanuit je hart

Reageer je soms fel bij irritaties en geeft dat voldoening?

Of houd je je in om consequenties te voorkomen?

Weet je waar je naar verlangt?

 

 

 

 

Geweldloze communicatie geeft keuzevrijheid

Geweldloze communicatie geeft inzicht in de dynamiek van gesprekken, en ruimte in situaties die onveranderlijk lijken. Bij misverstanden is meestal sprake van oordelen over elkaar. Met oordelen leg je de oorzaak van je frustraties bij de ander. Het maakt je onnodig afhankelijk van het gedrag van de ander en het creërt wantrouwen. Wanneer je vanuit je hart kunt luisteren naar jezelf kun je ook oprecht nieuwsgierig luisteren naar de ander. Wanneer je weet wat je echt wilt en verantwoordelijkheid neemt voor je behoeften kun je je eerlijk uiten en heb je keuzevrijheid. Wanneer grenzen helder zijn en ieder verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, ontstaat respect en verbinding vanuit vrijheid. Hier ontstaat samenwerking die energie geeft.

Yvonne Jeucken

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, en richt op een heldere manier de aandacht op wat mensen verbindt en wat mensen van elkaar verwijdert. Elk gedrag is een poging om een behoefte te vervullen. Ik heb ervaren dat het nemen van verantwoordelijkheid voor wat ik nodig heb, me kracht en ontspanning geeft. Nu kan ik bij mezelf houden wat van mij is, en loslaten wat bij de ander hoort. Dit geeft me ruimte voor empathie én authenticiteit in contact, en ruimte voor verbinding vanuit vrijheid. Ik ben huisarts en ik geef  trainingen gebaseerd op geweldloze communicatie, omdat ik geloof dat inzicht in onbewust aangeleerd geweld in taal kan leiden tot minder frustratie en verborgen eenzaamheid in de wereld.  Ik ben aangesloten bij de GC Kring  (trainers geweldloze communicatie Nederland) en bij the Centre of Nonviolent Communication (CNVC).

Contact

Hartige Taal

Open en assertieve communicatie, meer werkelijk contact

Waarom geweldloze communicatie?

Omdat het de moed geeft om het mooiste deel van jezelf te laten zien. Omdat het de tools geeft om het mooiste deel van de ander te zien. Geweldloze communicatie zet de schijnwerper op al het subtiele geweld in taal. Onopvallend geweld in taal kan een opvallend effect hebben op de ander. Wanneer we zien wat de interne drijfveer is voor de woorden die we kiezen, kunnen we bij onszelf houden wat van ons is en bij de ander laten van de ander is. Vanuit respect, gelijkwaardigheid en verbinding. Elk gedrag is slechts een poging om een behoefte te vervullen. Geweldloze communicatie geeft ruimte voor open dialoog voorbij oordelen, en verbinding vanuit vrijheid.

Waarom jij?

Omdat je eerlijk wilt durven zijn bij ongemakkelijke gesprekken, conflicten of irritaties. Omdat je wilt kunnen zeggen wat belangrijk voor jou is zonder angst voor oordeel, boosheid of consequenties. Omdat je niet meer met een sneer wilt reageren wanneer je je gekwetst voelt. Omdat je verlangt naar verbinding met mensen. Omdat je nee wilt kunnen zeggen zonder dat er gedoe ontstaat. Omdat je bij jezelf wilt blijven in contact met de ander. Omdat je wilt kunnen samenwerken met collega's met een andere manier van werken. Omdat je wilt begrijpen wat je tegenhoudt om voor jezelf te kiezen. Omdat je empathie wil kunnen geven en ontvangen. Omdat je je meer levendig wilt voelen. Omdat je wilt leven vanuit jouw hart.

Wat leer je in een training?

Reactieve gedragspatronen herkennen en doorbreken. De subtiele varianten van geweld in taal en de effecten ervan herkennen. Het model van geweldloze communicatie begrijpen en toepassen. Rustig, respectvol en assertief grenzen aangeven. Voor je eigen behoeften gaan staan door er verantwoordelijkheid voor te nemen. Verantwoordelijkheden van de ander bij de ander kunnen laten op een manier die vertrouwen en verbinding geeft. Empathisch luisteren naar de behoefte achter de oordelen. Feedback kunnen geven zonder oordeel: feedback die gehoord kan worden. Je authentieke zelf laten zien aan de ander op een manier die je vertrouwen geeft om dit vaker te doen.

Marshall Rosenberg citaten

Any time anyone does anything out of fear, guilt, or shame, everybody loses. Anger, depression, guilt, and shame are the product of the thinking that is at the base of violence on our planet. Rebellion is just another way of submission. Interpretations, criticisms, diagnoses, and judgments of others are actually alienated expressions of our unmet needs. When people hear needs, it provokes compassion. When people hear diagnoses, it provokes defensiveness and attack. The more we empathize with the other party, the safer we feel. All violence is the result of people tricking themselves into believing that their pain derives from other people and that consequently those people deserve to be punished Bron: www.cnvc.org

Citaten NVC trainers

John Kinyon: Creating the life, relationships and the world we envision happens one conversation at a time, with ourselves and others. Robert Gonzalez: I have a tremendous freedom when I can express my passion but not to be attached to the outcome at any one moment. Kelly Bryson: If I defend myself from the other’s projections, they feel justified in their projection. If I empathize with their projection they are left owning it. Robert Krzisnik: The more our needs are on the table, the more we enjoy dialogue with other humans, the more alive we feel. Michael Nagler: Change is not about putting a different kind of people in power but a different kind of power in people. Miki Kashtan: The only thing that interferes with complete nonviolence is fear.

Meer citaten

Epictetus: Niet door de dingen die gebeuren raken mensen verontrust, maar door de wijze waarop ze er naar kijken. Isaac Shapiro: Zodra je iemand anders verantwoordelijk maakt voor jou ontsteltenis, heb je de sleutel tot je geluk uit handen gegeven. John Amodeo: When pride substitutes for our need to hold ourselves with dignity, it disconnects us. Paulo Freire: Freedom is not an ideal located outside of man. Jean-Paul Sartre: Etre c’est ce choisir. Augusto Boal: Onderdrukking vindt plaats wanneer de dialoog vervangen wordt door monoloog. Erich Fromm: Creativity requires the courage to let go of certainties. Carl Rogers: The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.

Geweldloze communicatie in een notendop

Veel woorden terugbrengen tot de kern

Keuzevrijheid in contact

Je helder en eerlijk uiten zonder oordeel

Empathie op de lijn in het midden

Jezelf zien en de ander zien

Van reactiviteit naar respons

Weten wat je voelt en wat je drijfveer is

De kracht van verantwoordelijkheid nemen

Helderheid, respect en ruimte in contact

Verbinding vanuit vrijheid

Het leven is geen snelweg. Het leven is nu.

februari 13, 2019 - Yvonne Jeucken
Ben jij je bewust van je perspectief waarmee je nu naar je leven kijkt? Zie je een stip op de horizon of zie je alles wat er nu is? Zie je wat er “nu eenmaal moet gebeuren vandaag” of zie ...
Lees meer

Verlang je naar meer lichtheid?

januari 16, 2019 - Yvonne Jeucken
Denken dat iets anders zou moeten zijn dan het is, is een doodlopende straat Gisteren was ik zat van die grauwe januaridagen, ik wil dat de zon schijnt. Dat helpt me niet want ik kan de zon niet laten...
Lees meer

Contact?

Hartige Taal is gevestigd in Groningen. Vragen? Leuk als je contact met mij opneemt.
info@hartigetaal.nl