Hartige taal

Eerlijkheid in contact, vanuit je hart

Agenda Trainingen

As we are liberated from our own fear

mei 30, 2024 -Yvonne Jeucken

 

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. 

We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure around you. 

We are all meant to shine, as children do. It is not just in some of us; it is in everyone and as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.’

Marianne Williamson

(Nelson Mandela inaugurale rede 1994)

 

Vertaald:

 

‘Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest beangstigt.

We vragen ons af: Wie ben ik om briljant, prachtig, getalenteerd en fantastisch te zijn? Eigenlijk, wie ben je om het niet te zijn? Je klein houden dient de wereld niet. Er is niets verlicht aan ineenkrimpen zodat andere mensen zich niet onzeker bij je voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. Het zit niet alleen in sommigen van ons; het zit in iedereen en als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen toestemming om hetzelfde te doen. Als we bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen’.

 

Sommige teksten herhaal ik met enige regelmaat. Zolang ons ego onze angst verhult en je je angst niet voelt, zit die angst ongemerkt op de bok en bepaalt het je reacties en keuzes. 

.

Opleiding Geweldloze Communicatie? Een andere kijk op jezelf en de ander

  De spiegel komen we elke dag wel een keer tegen   Letterlijk. Of we echt kijken is een tweede. Kijk je met liefde...
Lees verder

Vlieg je leven vrij – voorbij de kooien in je hoofd

  Vlieg jij wel eens? Voorbij alle imprint?   Misschien dat de Dalai Lama niet snel uit balans is. Echter de meeste...
Lees verder

Kan iets mooier dan het mooi is

Mooi. Een liedje van Maarten van Roozendaal. “Ach zie de lammeren nou toch lurken Aan hun vers geschoren moeders E...
Lees verder

Oordelen maken je afhankelijk én hebben de potentie om je vrijheid te ontdekken

Is er een plek voorbij oordelen? Wiens ego is niet een kampioen in oordelen? In welke mate mijn brein oordelen produceer...
Lees verder