Hartige taal

Eerlijkheid in contact, vanuit je hart

Agenda Trainingen

Verantwoordelijkheid is: keuzevrijheid en authenticiteit

december 2, 2018 - Yvonne Jeucken

Bestaat jouw leven zonder jou?

Wat jou drijft is wat je aanzet om echt te leven en niet aan de zijlijn van je eigen leven te staan. Weet je dat? Waar verlang je naar? Verlang je naar plezier, samenwerking, gezien worden,  verbinding vanuit vrijheid? Het weten is éen ding. Er voor gaan staan is een volgende. Geloof je dat je regie hebt over jezelf of zie je jezelf als machteloos? Hoe je naar jezelf kijkt, bepaalt hoe je naar je leven kijkt, en dat bepaalt hoe je leeft.

Erger je aan mensen die geen verantwoordelijkheid nemen?

Mensen die keuzes afschuiven op een ander, of bij een ander proberen te krijgen wat zij nodig hebben? Slachtoffergedrag, passief-agressief gedrag, onderhuids sarcasme, sub-assertief gedrag, meegaan met de groep terwijl je iets anders wilt of juist de ander controleren: het zijn allemaal uitingen van een machteloos gevoel. Hoe machteloos je ook denkt te zijn als je je machteloos voelt: neem je dan verantwoordelijkheid voor je eigen behoeften? Nee. Klagen komt veel voor bij mensen die doorleven met onvervulde behoeften zonder er iets aan te durven doen.

Wie is verantwoordelijk?

Zolang men denkt in termen van schuld of onschuld moet er altijd een schuldige aangewezen worden. Het  veroorzaakt verwarring met het begrip verantwoordelijkheid en vermijding van verantwoordelijkheid. Zo wordt het afschuiven op de ander juist in stand gehouden. Wie wil nog verantwoordelijkheid nemen, als dat geassocieerd wordt met schuld? Het is een vicieuze cirkel van goed/fout denken waarmee we elkaar in de tang houden. De betekenis van verantwoordelijkheid is de mogelijkheid om te kiezen hoe je reageert: respons’ability. Zodra je beseft je dat je keuze hebt, heb je keuzevrijheid, en kun je iets doen aan je machteloosheid. Met elke keuze die je bewust maakt- met elke keuze waar je verantwoordelijkheid voor neemt- bekrachtig je je eigen keuzevrijheid en je authenticiteit.

Voor geweldloze  communicatie is moed nodig

Geweldloze communicatie geeft tools om helder te krijgen wat belangrijk voor jou is, om dit eerlijk uit te spreken én om verbinding met de ander te creëren. Op basis van respect, vrijheid en gelijkwaardigheid. “Geweldloos”  klinkt sommigen soft in de oren. Het tegendeel is het geval in mijn ogen. Weglopen, klagen, verwijten dumpen of gewoon niets zeggen is allemaal makkelijker en (schijn-)veiliger. Schijn-sterker, ook. Toch neem je dan geen verantwoordelijkheid voor jezelf. Authenticiteit roept een oeroude kudde-angst op: angst voor verstoting. Gelukkig is dat maar een deel van ons brein. We zijn mensen, met een cognitief brein, in staat om echt volwassen te worden en verantwoordelijkheid te gaan nemen voor wat we echt willen in ons leven. 

Confronterend?

Onderzoeken tonen een top 5 waar mensen spijt van hebben aan het eind van hun leven. Te hard gewerkt, vrienden te weinig gezien. Had ik maar de moed gehad te leven zoals ik wilde, en niet naar de verwachtingen van anderen. Had ik maar gezegd wat ik voelde. Had ik mezelf maar meer geluk gegund. Waarom doen we wat we doen? “Echt leven” heeft ook nadelen. Voelen is eng als je gelooft in je machteloosheid. Pijn durven voelen kan je echter juist doen leven: je beseft wat belangrijk voor je is. Als je weet waar het je echt om gaat, kun je besluiten andere keuzes te maken.

Een miljoen keuze-momenten

Wat je vandaag kiest, is het belangrijkste. Keuzes uit het verleden zijn al gemaakt. Keuze-momenten in de toekomst kunnen nog veranderen. Elke kleine stap die je nu neemt, beïnvloedt hoe je nu kijkt, en welke keus je nu maakt. Het betekent jezelf serieus nemen, Elk moment opnieuw. Het leven is nu.

Ben je nieuwsgierig  hoe met geweldloze communicatie kunt leven zoals je zelf wilt en tegelijk juist verbinding kunt creëren? Kijk bij training of mail me als je vragen hebt.

De wantrouwen cirkel of de vertrouwen cirkel- welke wil jij?

Wat wil je liever, wantrouwen of vertrouwen? Zonder de angst te ontkennen die er onder ligt wil ik de wereld wakker schr...
Lees verder

Omdat de pijn of onmacht van toen onprettig is om te voelen

  Als iets je pijn doet, hoe vaak gaat dat alleen over de situatie nu? Als een opmerking of stemverheffing je uit je hum...
Lees verder

Over passieve agressie, niet eerlijk durven zijn en onmacht

Irriteer jij je ook aan passieve agressie? Passieve agressie is het geniepige broertje van agressie. Agressie heeft éen ...
Lees verder

Je hart is al helder

Hoe voel je je als de gewoonte in de dag- of de waan van de dag in jou-  is gekropen? De waan van de dag zit niet in de ...
Lees verder