Hartige taal

Eerlijk in contact, vanuit je hart

Agenda Trainingen

Oost west thuis best?

april 13, 2020 - Yvonne Jeucken

Oost west thuis best?

En wat als thuis niet best is?

De pandemie confronteert ons met sterfelijkheid, economische zekerheid, en meer. Met hoe we leven. Met onze zelfbescherming: patronen waar we zo aan gehecht zijn dat we ze niet meer zien. Met de keuzes die we gemaakt hebben, met de kwaliteit van onze relaties en met de mate waarin we daar eerlijk over durven zijn. Met ons vecht- of vluchtgedrag. Extra hard werken, een nieuwe competitie lonkt overal. Of vluchten in je iPhone, eten, alcohol, of … reizen. Oost west was lang mijn favoriete vluchtstrategie. Fernweh. 

Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt

Nu het stof een beetje daalt, merk ik waar ik me aan had gehecht, zonder me dat zo bewust te zijn. Treinreizen bijvoorbeeld. Trainingen, vrienden bezoeken, liefst spontaan. Met een boek in de coupé verdwalen in het verhaal van de auteur. Naar het landschap staren en me overgeven aan de NS. Staan we een uur in een weiland? Het is zoals het is. Het feit dat ik geniet van “geen keuze hebben” zegt genoeg over mijn verlangen naar overgave. Het leven nemen zoals het is. Nu ik thuis blijf zie ik dat er ook een fernweh in treinreizen zit: hoezo wil ik steeds weg als ik het leven wil nemen zoals het is? We vertonen allemaal wel eens paradoxaal gedrag: juist die paradoxen zijn de spiegels. 

In het omgaan met weerstand ontwikkelen we onze kracht

Voor groei is optimale frustratie nodig. Confrontatie doet pijn echter zonder confrontatie blijven we wellicht dingen doen die decennia geleden effectief waren, en nu niet meer. Wat heb jij geleerd als kind, om veiligheid voor jezelf te creëren? Kinderen zijn zo creatief en wijs. Ze weten intuïtief welke strategie de beste zelfbescherming geeft. Laat je je teveel bepalen door de mening van de ander of juist bijna niet? Verwacht je veel van je relaties of verwacht je het liefst niks en durf je niks te vragen? Wil je steeds mensen om je heen of vlucht je de natuur in om jezelf te voelen?

Als je wilt heeft het ook een functie: gesloten vluchtroutes, afstand, leegte

Zonder al die afleiding kun je beter waarnemen wat je doet. Hoe je reageert op de ander. Wie je de schuld geeft van je frustratie en waarom je vast houdt aan gelijk willen hebben. Hoe je je daarmee afhankelijk maakt van de ander. Of je in staat bent zonder oordeel naar jezelf te luisteren, vanuit oprechte nieuwsgierigheid en empathie. Of je naast jezelf kunt gaan staan als je het moeilijk hebt en een hand op je eigen schouder kunt leggen. Echt contact kan alleen ontstaan vanuit verbinding met jezelf. Op je eigen cirkel staan, zelf thuis zijn. Wie dacht dat ik dit ooit zou zeggen. Thuis best. Thuis in mezelf, vertrouwend op mezelf, kan ik verbinden met de ander, vanuit kwetsbaarheid, eerlijkheid en echtheid. 

Vechten en vluchten helpt om niet te voelen maar houdt je ook vast in veranderangst

De meest confronterende zin die ik ooit in een boek las, was een zin van Marshall Rosenberg, in ‘Geweldloze communicatie’. Hij schreef: “Rebellion is just another way of submission.” Au. Soms zet pijn aan tot echte verandering. In een milliseconde werd ik ontmaskerd. Een dolk in mijn vacuüm schild: sinds er lucht kwam tussen mij en dit schild kon en wilde ik niet meer terug. Echt vrij zijn betekent je eigen waarden en idealen durven zoeken, en je eigen manieren zoeken om die waarden en idealen te vervullen. Durf jij? Zie je een lockdown of een kans?

 

Geweldloze communicatie gaat over de moed om regie te nemen over je eigen leven, de moed om zonder oordeel naar je destructieve patronen te kijken en de moed om het contact aan te gaan. Echt contact. Meer weten? Leuk als je mailt, ik heb de tijd ;-)

Gewoontepatronen zijn te doorbreken

Hoe doorbreek je gewoontepatronen en krijg je grip op je frustraties? Jarenlang vroeg ik me dat af en draaide ik in cirk...
Lees verder

Empathie en eerlijk uiten zijn een krachtig duo

Zeg jij wat je wilt en niet wilt? Wéet je wat je wilt en niet wilt? Eerlijk uiten is de belangrijke wederhelft van het d...
Lees verder

De ruimte achter de nee

Wat is jouw reflex als je je bang voelt? Misschien is je eerste reflex om het niet te willen, ervan weg te bewegen. Miss...
Lees verder

De moed om niet mee te doen aan verwijdertaal

Helpt het om tegenover elkaar te gaan staan? Vanochtend las ik even snel iets over de verkiezingen op nu.nl en las een w...
Lees verder